پخش زنده و آرشیو رادیو

برهان

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 00:30 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

برهان

توبه واقعی در ماه مبارك رمضان چه ویژگیهایی دارد؟

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، رستگار(كارشناس مجری) و دكتر هادی اتابكی(استاد حوزه و دانشگاه)

فهرست قطعات