پخش زنده و آرشیو رادیو

جستار

پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 19:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

جستار

چالشهای تاریخ شفاهی

با حضور طهرانبند(تهیه كننده)، دكتر منصوری(كارشناس مجری)، دكتر حسین متفكر(محقق و كارشناس تاریخ معاصر ایران) و دكتر ابوذر وهاب زاده(محقق و كارشناس تاریخ معاصر ایران)

فهرست قطعات