پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر خمینی

سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 14:45 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر خمینی

بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تاثیر انقلاب اسلامی بر همسایگان(افغانستان)

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، نوروزی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و محمدرضا فرقانی(از دیپلماتهای باسابقه كشور)

فهرست قطعات