پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 6 اسفند 1398 ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، مراقبتهای ویژه سالمندان در شرایط خاص و در مقابله با بیماری كرونا

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(گزارشگر)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر مهراد حق ازلی(فوق تخصص بیماریهای گوارشی و معاون دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)

لیست قطعات