پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتگوی انتخاباتی

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتگوی انتخاباتی

حضور پرشور مردم در انتخابات و ویژگیهای نماینده اصلح مورد تایید مردم

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، بیگ پوری(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گوینده) و ارتباط تلفنی با یوسف جلیلیان(پژوهشگر مسائل سیاسی) و فرزین مرندی(پژوهشگر مسائل اجتماعی)

فهرست قطعات

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، خانم گوهری(گوینده)