پخش زنده و آرشیو رادیو

حذف و اضافه

سه شنبه 5 فروردین 1399 ساعت 08:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

حذف و اضافه

وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت، دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله

با حضور احمدی(تهیه كننده و پژوهشگر)، كمالی(كارشناس مجری) و دكتر غلامحسین علی شیری(فوق تخصص روماتولوژی، استادتمام دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله)

فهرست قطعات