پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان بمان

دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 08:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان بمان

نقد و بررسی نقش تولیدات سینما و تلویزیون بر دگرگونی الگوی فرزندآوری در ایران

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، ابراهیمی(كارشناس مجری)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، علی زارعان(تهیه كننده و مدیر سابق گروه كودك و نوجوان شبكه های 2 و 5 و كارشناس حوزه تولید برنامه های تلویزیون) و دكتر عادل عبداللهی(جامعه شناس، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم و كارشناس رسانه)

فهرست قطعات