پخش زنده و آرشیو رادیو

گلبرگ

دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 08:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلبرگ

ویژه هفته كتاب

با حضور غیاثوند(تهیه كننده و گوینده) و نیكنام حسینی پور(دبیر بیست و هفتمین دوره هفته كتاب و مدیرعامل خانه كتاب)

فهرست قطعات