پخش زنده و آرشیو رادیو

قاصدك

چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 16:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

قاصدك

افزایش سواد رسانه ای خانواده ها در ایام نوروز

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده) و مهنام فر(كارشناس مجری)

فهرست قطعات