پخش زنده و آرشیو رادیو

پرنیان

سه شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 21:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرنیان

مروری بر دیپلماسی فرهنگی نوروز میان كشورهای مختلف؛ نوروز، صلح و دوستی

با حضور احمدی(تهیه كننده) و خانم پرگل(كارشناس مجری)

لیست قطعات