پخش زنده و آرشیو رادیو

مسیر سبز

جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 04:00 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسیر سبز

شبهات مختلف پیرامون امام زمان (عج)، ظهور و قیام ایشان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و ابوالحسن حسنی(پژوهشگر و كارشناس ادیان و معارف اسلامی)

فهرست قطعات