پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی انتخاباتی

پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی انتخاباتی

حضور سیاسی مردم در انتخابات و تاثیر آن در عرصه بین المللی

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، بیگ پوری(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گوینده) و ارتباط تلفنی با دكتر عبدالكریم جباری(كارشناس مسائل سیاسی و بین الملل) و حسین رضائیان(كارشناس مسائل سیاسی و بین الملل)

فهرست قطعات

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، خانم گوهری(گوینده)