پخش زنده و آرشیو رادیو

طرحی برای فردا

شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 14:30 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

طرحی برای فردا

گفت و گو با چهره های سرشناس و صاحب نظر در حوزه های مختلف در خصوص نامگذاری سال 98 و نحوه تحقق آن

رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها- پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

فهرست قطعات