پخش زنده و آرشیو رادیو

نبض دانش

پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 09:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

نبض دانش

مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره های علمی در سال 97

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده) و آقای رضایی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات