پخش زنده و آرشیو رادیو

قاصدك

سه شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 23:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

قاصدك

افزایش سواد رسانه ای خانواده ها در ایام نوروز

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده) و مهنام فر(كارشناس مجری)

فهرست قطعات