پخش زنده و آرشیو رادیو

انتخابات برداشت دوم

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

انتخابات برداشت دوم

بررسی و تحلیل نقش و تاثیر حضور گسترده مردم در انتخابات در تثبیت آرمانها و اهداف و اصول انقلاب اسلامی

با حضور ماهر(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر عبدالله چینی چیان(كارشناس مسائل سیاسی و انتخاباتی) دكتر امیرحسین اصل زعیم(پژوهشگر مسائل حقوقی) و خانم دكتر شراره عبدالحسینی(مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل انتخاباتی)

فهرست قطعات