پخش زنده و آرشیو رادیو

در آیینه اقوام

پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 07:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

در آیینه اقوام

نوروز و بهار در مناطق مختلف ایران و اقوام گوناگون، بررسی آداب و رسوم نوروزی در اقوام مختلف كشور

با حضور دهنوی(تهیه كننده) و جلالی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات