پخش زنده و آرشیو رادیو

سمت اندیشه

یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 15:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

سمت اندیشه

بیانات رهبر معظم انقلاب

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)

فهرست قطعات