پخش زنده و آرشیو رادیو

آهوانه

جمعه 14 تیر 1398 ساعت 01:00 به مدت 99 دقیقه

اطلاعات برنامه

آهوانه

بررسی موسیقی نواحی ایران، بررسی موسیقی كرمان

با حضور اردیانی(تهیه كننده)، خانم وزیری(گوینده)، عبدالرضا مجدی(كارشناس و پژوهشگر حوزه موسیقی)، استاد منصور علیمرادی(كارشناس، پژوهشگر و نویسنده فرهنگ و هنر كرمان) و ارتباط تلفنی با فواد توحیدی(نوازنده، پژوهشگر و كارشناس موسیقی كرمان)

فهرست قطعات