پخش زنده و آرشیو رادیو

میراث بالفور

پنجشنبه 1 خرداد 1399 ساعت 15:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

میراث بالفور

بررسی رابطه آمریكا و كشورهای غربی با اسرائیل

با حضور یوسفی مقدم(تهیه كننده)، همتی(گوینده)، خانم نجفی(گوینده) و خانم بیرامی(آیتم ساز و گوینده آیتم)

فهرست قطعات