پخش زنده و آرشیو رادیو

از بالفور تا معامله قرن

جمعه 2 خرداد 1399 ساعت 21:00 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

از بالفور تا معامله قرن

جهان عرب و كوچك شدن جغرافیای فلسطین

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده آیتم) و دكتر علیرضا كمیلی(كارشناس مسائل فلسطین و اسرائیل)

فهرست قطعات