پخش زنده و آرشیو رادیو

میراث بالفور

جمعه 2 خرداد 1399 ساعت 11:00 به مدت 22 دقیقه

اطلاعات برنامه

میراث بالفور

بررسی رابطه آمریكا و كشورهای غربی با اسرائیل

با حضور یوسفی مقدم(تهیه كننده)، همتی(گوینده) و خانم بیرامی(آیتم ساز و گوینده آیتم)

فهرست قطعات