پخش زنده و آرشیو رادیو

از بالفور تا معامله قرن

پنجشنبه 1 خرداد 1399 ساعت 21:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

از بالفور تا معامله قرن

ابعاد طرح معامله قرن و تبعات آن بر مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده آیتم) و دكتر خالد قدومی(نماینده جنبش مقاومت فلسطین، حماس در تهران)

فهرست قطعات