پخش زنده و آرشیو رادیو

از بالفور تا معامله قرن

جمعه 6 تیر 1399 ساعت 19:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

از بالفور تا معامله قرن

معامله قرن و حقوق بین الملل

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده آیتم) و دكتر مسعود اخوان فرد(استاد دانشگاه)

فهرست قطعات