پخش زنده و آرشیو رادیو

از بالفور تا معامله قرن

جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

از بالفور تا معامله قرن

مسئله فلسطین و سازمان ملل

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گزارشگر) و دكتر احمد مومنی راد(استاد دانشگاه تهران و استاد حقوق بین الملل)

فهرست قطعات