پخش زنده و آرشیو رادیو

سراب اندیشه

چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 08:30 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

سراب اندیشه

نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا، ورود میسیونرها به تهران: دلیل و اهداف، جایگاه و پایتخت بودن تهران و حضور مسیحیان و یهودیان در محلات تهران- معرفی سهیل آذر به عنوان یك میسیونر مذهبی- نقش ایادی داخلی در رشد مبلغان مذهبی استعمار

با حضور اورنگی(تهیه كننده)، عبداللهی(كارشناس مجری)، خانم عزیزمحمدی(گوینده)، حجت الاسلام دكتر وحید محقق(مدرس و پژوهشگر دانشگاه) و دكتر سید علی امامزاده(مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعه المصطفی)

فهرست قطعات