پخش زنده و آرشیو رادیو

سراب اندیشه

دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 08:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

سراب اندیشه

نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا، نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری- تاریخچه عزاداری در ایران به سردمداری زنان- معرفی آرتور كلینتن بویس میسیونر مذهبی

با حضور اورنگی(تهیه كننده)، عبداللهی(كارشناس مجری)، خانم عزیزمحمدی(گوینده)، حجت الاسلام دكتر وحید محقق(پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر مهری طالبی دارستانی(كارشناس حوزه زنان)

فهرست قطعات