پخش زنده و آرشیو رادیو

ما آنجا بودیم

پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 12:00 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

ما آنجا بودیم

ویژه یازدهم سپتامبر و مصاحبه با شاهدان عینی واقعه مذكور

با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، نماینده(راوی) و نادر طالب زاده(فیلمساز)

فهرست قطعات