پخش زنده و آرشیو رادیو

مسافر بغداد

دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 15:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسافر بغداد

ویژه هفته دفاع مقدس، دیدگاه بین الملل دفاع مقدس

با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده) و خانم تقی ملا(گوینده)

فهرست قطعات