پخش زنده و آرشیو رادیو

دفاع بدون مرز

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 12:30 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

دفاع بدون مرز

ویژه هفته دفاع مقدس، حضور نیروهای سپاه قدس در عراق

با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، علی همت مومیوند(گوینده)، دكتر عبید(كارشناس مسائل غرب آسیا) و حمیدرضا فرهادی(كارشناس مسائل غرب آسیا)

فهرست قطعات