پخش زنده و آرشیو رادیو

گرای وطن

یکشنبه 6 مهر 1399 ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

گرای وطن

ویژه هفته دفاع مقدس، مشكلات فعلی جامعه ایثارگران- درصد جانبازی جانبازان

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، جلالی(گوینده) و دكتر یزدان پرست(دبیركل خانه ایثارگران)

فهرست قطعات

(ویژه برنامه هفته دفاع مقدس)