پخش زنده و آرشیو رادیو

دفاع بدون مرز

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 13:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

دفاع بدون مرز

ویژه هفته دفاع مقدس، چگونگی شكل گیری لشگر فاطمیون افغانستان زیر نظر نیروهای قدس

با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، علی همت مومیوند(گوینده)، باقری(از رزمندگان مدافع حرم)، عابدی(از رزمندگان مدافع حرم)، دكتر عبیری(كارشناس مسائل غرب آسیا)، دكتر محبی(كارشناس مسائل بین الملل) و فرهادی(از كارشناسان نظامی و آشنا به مسائل منطقه)

فهرست قطعات