پخش زنده و آرشیو رادیو

مسافر بغداد

شنبه 5 مهر 1399 ساعت 15:30 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسافر بغداد

مستد ویژه هفته دفاع مقدس

با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده) و خانم تقی ملا(گوینده)

فهرست قطعات