پخش زنده و آرشیو رادیو

كرانه عاشقی

دوشنبه 5 مهر 1400 ساعت 22:00 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

كرانه عاشقی

ویژه برنامه دفاع مقدس، بخش مادرانه، ارتباط تلفنی با مادران شهدا- بخش لشگر ولایت، استفاده از تجربیات هشت سال دفاع مقدس- جنگ به روایت قلم، ارتباط با شاعران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و تاثیر ادبیات در حوزه دفاع مقدس، ادبیات سیاه دفاع مقدس- بخش راویان نور، ارتباط با فرماندهان هشت سال دفاع مقدس- بخش خون، شهادت، حركت، سینمای هشت سال دفاع مقدس، بررسی فیلم آبادان یازده 60- بخش بوی پیراهن یوسف، ارتباط با آزادگان هشت سال دفاع مقدس

با حضور فرهاد دهنوی(تهیه كننده)، رضا خضرایی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، محمدرضا ایمانیان(كارشناس بخش سینمای دفاع مقدس)، خانم سمیرا صدیقی(آیتم ساز و گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با خانم منیره قریشی(مادر شهید حمید احدی)، سرهنگ سید محمود خیرالامور(نویسنده، پژوهشگر و مدرس)، احمد شاكری(شاعر و پژوهشگر)، امیر دریادار علی اكبر اخگر(از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس)، حمیدرضا محمدی(بازیگر سینما و فیلم فیلم آبادان یازده 60) و نریمان رستمی نیكو(رزمنده، آزاده و جانباز جنگ)

فهرست قطعات

این برنامه تركیبی در آیتم های مختلفی شامل جنگ به روایت قلم ، مادرانه ، بوی پیراهن یوسف ، شهید دفاع حركت، لشكر ولایت و راویان نور ، قصد دارد نگاهی تازه به مسئله محرم داشته باشد.