پخش زنده و آرشیو رادیو

سراب اندیشه

دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

سراب اندیشه

نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا، عملكرد میسیونرها در دوره رضا شاه طراحی كلیسای تبشیری به وسیله مبلغان آمریكایی و انگلیسی، تشكیل كمیته مشترك ادبیات مسیحی بر انتشار كتب مذهبی و مجله های تبلیغات مسیحی، عضویت ایران در كلیسای انجیلی، معرفی جین دولیتل میسیونر مذهبی

با حضور اورنگی(تهیه كننده)، عبداللهی(كارشناس مجری)، خانم عزیزمحمدی(گوینده)، حجت الاسلام دكتر وحید محقق(مدرس و پژوهشگر دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دكتر صادق گلزاده(معاون فرهنگی، پژوهشی مجمع تقریب مذاهب)

فهرست قطعات