پخش زنده و آرشیو رادیو

بحث آزاد

یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 22:00 به مدت 119 دقیقه

اطلاعات برنامه

بحث آزاد

بحث ایدئولوژیك پیرامون جهان بینی مادی و الهی، مسئله حركت

با حضور كریمی(تهیه كننده)، طیب(گوینده)، علامه مصباح یزدی(فیلسوف)، دكتر سروش(پژوهشگر حوزه فلسفه)، طبری(تئوریسین جریان ماركسیسم) و فرخ نگهدار(نماینده جریان موسوم به فدائیان "اكثریت")

فهرست قطعات

شبكه رادیویی گفت‌وگو برای نخستین بار، مناظرات مرحوم علامه محمدتقی مصباح‌یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی- ماركسیستی را پخش می‌كند.