پخش زنده و آرشیو رادیو

میراث بالفور

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30 به مدت 26 دقیقه

اطلاعات برنامه

میراث بالفور

بررسی رابطه آمریكا و كشورهای غربی با اسرائیل

با حضور یوسفی مقدم(تهیه كننده)، همتی(گوینده) و خانم بیرامی(آیتم ساز و گوینده آیتم)

فهرست قطعات