پخش زنده و آرشیو رادیو

در هوای بهمن ماه

چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 07:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

در هوای بهمن ماه

ویژه دهه فجر، مسابقه- روز شمار انقلاب- معرفی كتاب و ترانه

با حضور خانم غفاری(تهیه كننده)، آرمان غفاری(گوینده)، خانم سپهراد(راوی) و ارتباط تلفنی با خانم راحیل نصیری(شركت كننده)، خانم ملكه سعادت پور(شركت كننده) و رضا مهدوی(كارشناس و پژوهشگر موسیقی)

فهرست قطعات