پخش زنده و آرشیو رادیو

تاریكخانه دربار

جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 11:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تاریكخانه دربار

بررسی و تحلیل زوایایی پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی، فسادها و تبعیض ها، نگاهی به انقلاب و عوامل سقوط

با حضور ماهر(تهیه كننده) و خسرو معتضد(استاد تاریخ معاصر ایران و تاریخ نگار)

فهرست قطعات