پخش زنده و آرشیو رادیو

تاریكخانه دربار

چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 13:15 به مدت 13 دقیقه

اطلاعات برنامه

تاریكخانه دربار

بررسی و تحلیل زوایایی پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی فسادها و تبعیض ها

با حضور ماهر(تهیه كننده) و خسرو معتضد(استاد تاریخ معاصر ایران و تاریخ نگار)

فهرست قطعات