پخش زنده و آرشیو رادیو

تاریكخانه دربار

پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 13:15 به مدت 14 دقیقه

اطلاعات برنامه

تاریكخانه دربار

بررسی و تحلیل زوایایی پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی، فسادها و تبعیض ها

با حضور ماهر(تهیه كننده) و خسرو معتضد(استاد تاریخ معاصر ایران و تاریخ نگار)

فهرست قطعات