پخش زنده و آرشیو رادیو

در هوای بهمن ماه

یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

در هوای بهمن ماه

ویژه دهه فجر، مسابقه- روزشمار انقلاب- معرفی كتاب و ترانه

با حضور خانم غفاری(تهیه كننده)، آرمان غفاری(گوینده)، خانم سپهراد(راوی) و ارتباط تلفنی با سینا دیزجی(شركت كننده)، خانم مهدیه طاهری(شركت كننده) و رضا مهدوی(كارشناس و پژوهشگر موسیقی)

فهرست قطعات