پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز(تكرار)

سه شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 03:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز(تكرار)

بررسی سقط جنین در ایران

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، پورجعفری(كارشناس مجری)، خانم دكتر نسرین سحرخیز(كارشناس جمعیت، زنان و زایمان)، خانم دكتر سمانه رضایی فرح آبادی(روانشناس و مشاوره خانواده) و ارتباط تلفنی با دكتر سید محمد پاك مهر(عضو هئیت رئیسه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس)

فهرست قطعات

تحقق این امر مستلزم این است كه سند چشم انداز 1404 به یك باور همگانی در بین نخبگان و همچنین آحاد مردم تبدیل شود. بر این اساس رادیو گفت و گو سعی دارد در حد بضاعت، در برنامه ای با عنوان «چشم انداز» باحضور صاحب نظران و كارشناسان و همچنین مسئولین ذیربط، ابتدا تعریف شفاف و ضابطه مندی از شاخص های پیشرفت ارائه داده و سپس به بررسی میزان تحقق ونیل به چشم انداز را مورد پیگیری ردیابی وارزیابی قراردهد.