پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

نبرد رسانه ای علیه جمعیت

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، پورجعفری(كارشناس مجری)، خانم پرندآور (آیتم ساز)، خانم سعیده كبیری(روان شناس و مشاور ازدواج و خانواده)، علی منصوری(كارشناس حوزه جمعیت) و ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا داوودی(تحلیلگر مسائل رسانه)

فهرست قطعات

تحقق این امر مستلزم این است كه سند چشم انداز 1404 به یك باور همگانی در بین نخبگان و همچنین آحاد مردم تبدیل شود. بر این اساس رادیو گفت و گو سعی دارد در حد بضاعت، در برنامه ای با عنوان «چشم انداز» باحضور صاحب نظران و كارشناسان و همچنین مسئولین ذیربط، ابتدا تعریف شفاف و ضابطه مندی از شاخص های پیشرفت ارائه داده و سپس به بررسی میزان تحقق ونیل به چشم انداز را مورد پیگیری ردیابی وارزیابی قراردهد.