پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت باران

سه شنبه 9 فروردین 1401 ساعت 11:30 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت باران

خاطرات جهادگران بهداشت و سلامت

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، علی مهنام فر(كارشناس مجری)، خانم مهناز كیهان(آیتم ساز)، خانم فروغ دولت آبادی(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با دكتر جواد مولایی(مدیر امور اجتماعی سازمان نظام پزشكی كشور و سرپرست گروه های جهادی سازمان نظام پزشكی كشور)

فهرست قطعات