پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر فرهنگ

پنجشنبه 11 فروردین 1401 ساعت 19:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر فرهنگ

وضعیت موسیقی در سال 1400

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(مجری) و ارتباط تلفنی با یاسر یگانه(خبرنگار حوزه موسیقی)

فهرست قطعات