پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت باران

جمعه 12 فروردین 1401 ساعت 11:30 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت باران

خاطرات جهادگران بهداشت و سلامت

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، احمد طبعی(كارشناس مجری)، محمدحسین رمضانی(آیتم ساز)، خانم مهناز كیهان(گوینده آیتم)، خانم فروغ دولت آبادی(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با صابر آقایی(سرگروه گروه جهادی فرشتگان سلامت یزد)

فهرست قطعات