پخش زنده و آرشیو رادیو

راویان نور

دوشنبه 8 فروردین 1401 ساعت 14:00 به مدت 16 دقیقه

اطلاعات برنامه

راویان نور

تحلیل و بررسی كاركردهای ستاد راهیان نور كشور، ابعاد رسانه ای راهیان نور

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدمهدی رحمتی(فرمانده قرارگاه رسانه ای راهیان نور كشور)

فهرست قطعات