پخش زنده و آرشیو رادیو

شبكه سایه ها

پنجشنبه 10 شهریور 1401 ساعت 13:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

شبكه سایه ها

تبیین چرایی تمركز جریان نفوذ بر محیط زیست و آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم آزاده فراهانی(گوینده آیتم)، دكتر دلاور نجفی(كارشناس محیط زیست و معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست) و دكتر بابك توتونچی(فعال محیط زیست و سخنگوی جبهه محیط زیست نیروهای مردمی انقلاب اسلامی)

فهرست قطعات

در این برنامه تشریح مبانی نفوذ، جریان شناسی، ابعاد، آثار و راه های مقابله با آن به صورت جلسات رادیویی تولید و پخش خواهد شد. از مجرای این كوشش، حداقل مخاطبان این رسانه، نسبت به شاخص های مختلف شناخت عرصه ها، مجتاری و ابعاد نفوذ آشنا تر خواهند شد و نوعی آگاهی بخشی اجتماعی در مقابله با جریان نفوذ در جامعه شكل خواهد گرفت.