پخش زنده و آرشیو رادیو

شبكه سایه ها

پنجشنبه 3 شهریور 1401 ساعت 13:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

شبكه سایه ها

بررسی نفوذ سیاسی در مراكز تصمیم ساز و تصمیم گیر انقلاب اسلامی و راهكار مقابله با آن

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم بتول نجفی(گوینده آیتم)، دكتر علیرضا كیقبادی(پژوهشگر مسائل سیاسی) و دكتر علی‌اكبر فاطمی(عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اندیشكده فلسفه، عقلانیت و جوان)

فهرست قطعات

در این برنامه تشریح مبانی نفوذ، جریان شناسی، ابعاد، آثار و راه های مقابله با آن به صورت جلسات رادیویی تولید و پخش خواهد شد. از مجرای این كوشش، حداقل مخاطبان این رسانه، نسبت به شاخص های مختلف شناخت عرصه ها، مجتاری و ابعاد نفوذ آشنا تر خواهند شد و نوعی آگاهی بخشی اجتماعی در مقابله با جریان نفوذ در جامعه شكل خواهد گرفت.